استکبار ستیزی
تاريخ : 1396/08/05 | | نویسنده : |
هر سال در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که به «روز مبارزه با استکبار» نامگذاری شده است، ظلم‌ستیزی و عزت‌مداری مردم رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. یک مسئله مهم که نباید از آن غافل شد توجه به ماهیت این مسئله است در کنار مراسم‌های نمادینی که برگزار می‌گردد. در واقع تفاوت انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌های جهان این است که هنوز پس از گذشت 35 سال از انقلاب، این مردم هستند که با حضور پرشور خود سالروز حوادث گوناگون را گرامی می‌دارند، در حالی که در سایر کشورها به عده‌ای از وابستگان حکومت ختم می‌شود. برای مشخص شدن ماهیت «مبارزه با استکبار» نیاز است تا برخی از تعاریف تبیین شود تا نسل‌های آینده نیز با دل و جان خود آن را نوش کنند.


تاريخ : 1396/08/04 | | نویسنده : |
تاريخ : 1396/08/07 | | نویسنده : |
تاريخ : 1396/08/07 | | نویسنده : |
تاريخ : 1396/08/07 | | نویسنده : |

  1  2  • paper | پارک ایران | تازیانه